kooperation_1.jpg  
 

Obie uczelnie są szczególnie dumne z faktu, iż niewiele jest tak dobrze funkcjonujących układów partnerskich podobnych w formie do współpracy pomiędzy VFH Kassel i Wyższą Szkołą Biznesu w Pile.

group_of_students.jpg 

Pomimo istniejącej bariery językowej zarówno wykładowcy jak i studenci zainteresowani są kontynuacją i rozwojem współpracy. Tak więc obie uczelnie dążą np. do rozszerzenia kooperacji na obszar badań naukowych, co mogłoby zostać urzeczywistnione szczególnie w ramach realizowania procesu bolońskiego. Studentom obu uczelni zamierza się stworzyć w przyszłości możliwość odbycia części swych studiów w odnośnej uczelni partnerskiej.

Na istniejącej już bazie i w oparciu o inne zamierzenia wybiegające w przyszłość obie uczelnie dążą do utrwalania jeszcze intensywniejszej współpracy pozbawionej uprzedzeń i opartej na wzajemnym zaufaniu.

Partnerska współpraca między uczelniami wydała już także prywatne „owoce”, ponieważ dwoje absolwentów z obu uczelni, którzy poznali się przy okazji działań związanych z nawiązaniem współpracy, szczęśliwie zawarło związek małżeński. To radosne wydarzenie miało dla istniejącej współpracy zupełnie wyjątkowe znaczenie i to właśnie ono sprawia, że mówimy o „czymś więcej, niż tylko współpracy”.